Gældende per. d. 11/6 2024

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Du skal selv betale for sygemeldinger, diverse attester, vaccinationer samt diverse lægeerklæringer/attester, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen, samt evt. tillægsydelser.

Du kan betale kontant eller med MobilePay. Vi tager ikke imod Dankort eller udsteder girokort.

PRIVAT KONSULTATION

Gruppe 2 konsultation 800 kr (inkl. moms)

Private udtalelser honoreres efter tidsforbrug, eks:

”Lille” attest , eks udtagelse til institution/skole, medicinpas 500 kr (inkl. moms)
”Stor” attest, eks. dykkerattest, highschool-attest 1000 kr  (inkl. moms)

Attester og udtalelser til forsikringsselskaber, advokater mm. honoreres efter tidsforbrug, medgået tid: 500 kr per 15. min ex moms.

ATTESTER

Kørekortattest (førstegangs erhvervelse) 600 kr (inkl. moms)
Kørekortattest (fornyelse/chaufførkort/kronisk sygdom) 800 kr (inkl. moms)
Rejseafbestillingsattest 1000 kr (inkl. moms)
Forhåndsgodkendelse til rejseforsikring 1000 kr (inkl. moms)
Ansøgning om invalideskilt 800 kr (inkl. moms)
Værgemålserklæring/fremtidsfuldmagt betaling per medgået tid

SYGEMELDING

Arbejdsgiver betaler på anmodning, udlæg ved patient.

Mulighedserklæring 800 kr
Sygemelding (frihåndsattest/varighedserklæring) 800 kr

Sygemelding med betaling via arbejdsgivers EAN-nummer 1000 kr

REJSEVACCINATION

Vejledning og rejsevacciner er IKKE en del af den offentlige sygesikring. 

Vi henviser til vaccinationsklinik eks danske lægers vaccination

Vaccine gebyr eks. TicoVac, Gardasil, Shingrix 200 kr per gang, foruden udgiften til vaccine som afhentes på apotek med recept.
Influenzavaccination (alder under 65 år) 250 kr
Di-te booster (stivkrampe) 250 kr