Gældende per. d. 29/3 2023

En del ydelser er ikke dækket af
sygesikringen. Du skal selv betale for sygemeldinger, diverse attester,
rejsevaccinationer samt diverse lægeerklæringer/attester, som ikke
betales af forsikringsselskaber.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen, samt evt. tillægsydelser.

Du kan betale kontant eller med MobilePay. Vi tager ikke imod Dankort eller udsteder girokort.

PRIVAT KONSULTATION

Gruppe 2 konsultation 800 kr (inkl. moms)

Private udtalelser honoreres efter tidsforbrug, eks:

”Lille” attest , eks udtagelse til institution/skole, medicinpas 500 kr (inkl. moms)
”Stor” attest, eks. dykkerattest, highschool-attest 1000 kr  (inkl. moms)

Attester og udtalelser til forsikringsselskaber, advokater mm. honoreres efter tidsforbrug, medgået tid: 500 kr per 15. min ex moms.

ATTESTER

Kørekortattest (førstegangs erhvervelse) 600 kr (inkl. moms)
Kørekortattest (fornyelse/chaufførkort/kronisk sygdom) 800 kr (inkl. moms)
Rejseafbestillingsattest 1000 kr (inkl. moms)
Forhåndsgodkendelse til rejseforsikring 1000 kr (inkl. moms)
Ansøgning om invalideskilt 800 kr (inkl. moms)
Værgemålserklæring/fremtidsfuldmagt betaling per medgået tid

SYGEMELDING

Arbejdsgiver betaler på anmodning, udlæg ved patient.

Mulighedserklæring 800 kr
Sygemelding (frihåndsattest/varighedserklæring) 800 kr

Sygemelding med betaling via arbejdsgivers EAN-nummer 1000 kr

REJSEVACCINATION

Vejledning og rejsevacciner er IKKE en del af den offentlige sygesikring.  Vi henviser til vaccinationsklinik. Hvis du er i et vaccinationsforløb i lægehuset, kan det selvfølgelig fortsat følges her.

Pneumokok vaccine (pneumovax) 450 kr
Influenzavaccination (alder under 65 år) 250 kr
Di-te booster (stivkrampe) 200 kr
Hepatitis A (børn/voksne) 450 kr/ 500 kr
Hepatitis B (børn/voksne)   450 kr/ 500 kr
Hepatitis A og B (børn/voksne): 500 kr/ 700 kr