Gældende per. 22/4 2020

En del ydelser er ikke dækket af
sygesikringen. Du skal selv betale for sygemeldinger, diverse attester,
rejsevaccinationer samt diverse lægeerklæringer/attester, som ikke
betales af forsikringsselskaber.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen, samt evt. tillægsydelser.

Du kan betale kontant eller med MobilePay. Vi tager ikke imod Dankort eller udsteder girokort.

PRIVAT KONSULTATION

Gruppe 2 konsultation 500 kr (inkl. moms)

Private udtalelser honoreres efter tidsforbrug, eks:

”Lille” attest , eks udtagelse til institution/skole 300 kr (inkl. moms)
”Stor” attest, eks. dykkerattest, highschool-attest 600 kr  (inkl. moms)

Attester og udtalelser til forsikringsselskaber, advokater mm. honoreres efter tidsforbrug, 1500 kr/time

ATTESTER

Kørekortattest (førstegangs erhvervelse) 500 kr (inkl. moms)
Kørekortattest (fornyelse/kronisk sygdom) 750 kr (inkl. moms)
Rejseafbestillingsattest 600 kr (inkl. moms)
Forhåndsgodkendelse til rejseforsikring 600 kr (inkl. moms)
Ansøgning om invalideskilt 600 kr (inkl. moms)
Værgemålserklæring/fremtidsfuldmagt 800 kr (ink. moms)

SYGEMELDING

Arbejdsgiver betaler på anmodning, udlæg ved  patient.

Mulighedserklæring 600 kr
Sygemelding (frihåndsattest/varighedserklæring) 600 kr

REJSEVACCINATION

Vejledning og rejsevacciner er IKKE en del af den offentlige sygesikring.  Vi henviser til vaccinationsklinik. Hvis du er i et vaccinationsforløb i lægehuset, kan det selvfølgelig fortsat følges her.

Pneumokok vaccine (pneumovax) 350 kr
Influenzavaccination (alder under 65 år) 250 kr
Di-te booster (stivkrampe) 150 kr
Hepatitis A (børn/voksne) 350 kr/ 400 kr
Hepatitis B (børn/voksne)   350 kr/ 400 kr
Hepatitis A og B (børn/voksne): 450 kr/ 500 kr